Legende : de vzw = vzw Gestellae Ballet

De afbeeldingen en films genomen door geautoriseerde leden in het kader van de doelstellingen van de vzw , zijn auteursrechterlijk eigendom van deze laatste en mogen niet gekopieerd worden van de website of enige andere uitgave van de vzw.

Bij inschrijving voor cursus(sen) nemen het lid of de verantwoordelijke persoon van de betrokkene kennis van het feit dat er tijdens de activiteiten van de vzw beeldmateriaal van het lid kan worden gemaakt en akkoord gaan dat dit beeldmateriaal op de websites of in publicaties van de vzw of aanverwante niet-commerciële organisaties wordt gebruikt binnen het kader van de doelstellingen van de vzw.

Het lid of de verantwoordelijke persoon van de betrokkene kan , indien hij daar goede redenen voor heeft , het beeldmateriaal van het lid laten verwijderen.  Daartoe dient de betrokkene of de verantwoordelijke persoon contact op te nemen met de vzw en zich te identificeren bij een van de beheerders van de persoonsgegevens.